Termat dhe Kushtet

1. KUSHTET E PËRGJITHSHME

Këto janë kushtet e përgjithshme që udhëheqin përdorimin e Internet Web Faqes sq.freechat20.com në MINIWEBS SLU (në tekstin MW) ofron përdoruesin.

Përdorimi i këtij Web site përbën pranimin e plotë nga ana e përdoruesit të kushteve të përgjithshme e Përdorimit të aplikueshëm në kohën përdorues accesses atë.

MW rezervon të drejtën për të modifikuar në çdo kohë këto Kushtet e Perdorimit dhe çdo kushte të tjera të përgjithshme ose specifike, rregulloret, udhëzimet apo paralajmërime që mund të zbatohen. Ajo gjithashtu rezervon të drejtën të pezullojë, të humbasësh apo të pushojë veprojnë Website në çdo kohë.

Access, navigacion dhe përdorimi i internetit sq.freechat20.com është përgjegjësi e përdoruesit, kështu që kjo premton për të përdorur përmbajtjen zell, korrekte dhe ligjërisht përjashton MW, prandaj çdo përdorim i paligjshëm që mund të çojë nga përdoruesit e kësaj faqe interneti.

2. PRONËSISË INTELEKTUALE

Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale mbi përmbajtjen e Web Site sq.freechat20.com (duke përfshirë pa kufizim, bazat e të dhënave, imazhe, vizatime, fotografi, grafikë, fotografi tekst, audio, video dhe software) janë në pronësi të MW ose ajo ka marrë të nevojshme miratimet për përdorim dhe përfshirjen në faqen e internetit.

MW autorizon Përdoruesit e Web site për të përdorur, pamje, të shtypura ose të shkarkuar përmbajtjen e faqen e internetit vetëm dhe ekskluzivisht për përdorim privat. Prandaj, çdo komunikim dhe / ose shpërndarja e materialeve të tilla për qëllime tregtare apo përfitime financiare është rreptësisht e ndaluar; dhe modifikim ose ndryshim. Për ndonjë përdorim tjetër përveç atyre të lejuara shprehimisht, ju duhet të marrë pëlqimin e shprehur të të drejtave në fjalë, por në çdo rast mungesa e përgjigjes mund të konsiderohet autorizim supozuar.

Është rreptësisht e ndaluar për të hequr apo manipuluar vulë e

3. LIDHJE POLITIKE

Në sq.freechat20.com përdorues do të gjeni lidhje me faqet e internetit të tjera me anë të butonave të ndryshme, lidhjet, etj Këto lidhje nuk përbëjnë një sugjerim, ftesë apo rekomandim për të vizituar këto vende dhe për këtë arsye nuk janë përgjegjës për rezultatet e arritura me anë të tyre.

MW nuk kontrollon faqet e internetit me të cilat ajo ka lidhje dhe poshtë të gjitha përgjegjësitë për informacion dhe shërbimet e kryera në Web të lidhur besimtare këtë ofertë përmbajtje dhe shërbime që janë brenda ligjit.

MW nuk i përgjigjet as nuk është përgjegjës për çdo detyrim për dëmet që dalin nga operacioni, disponueshmërinë dhe vazhdimësinë e faqet e internetit të lidhura dhe / ose për asnjë dëmtim të çfarëdo lloji të shkaktuar nga vizitë në ta.

MW heqin lidhjet për faqet e internetit që nuk janë në përputhje me legjislacionin dhe / ose plagosje të tanishëm për të tjerët ose sepse ajo e sheh të arsyeshme ose për shkak se ajo është e kërkuar nga gjykata ose urdhër administrativ.

4. PËRJASHTIMI I PËRGJEGJËSISË

MW nuk ka marrë përgjegjësinë përmbajtjen e lidhur përmes parulla të ndryshme reklamat dhe lidhjet në këtë faqe, duke qenë kompani reklamat përgjegjës vetëm.

MW poshtë çdo përgjegjësi për dëmet që mund të rezultojnë nga mungesa e disponueshmërisë dhe / ose vazhdimësinë e kësaj faqe interneti dhe të gjitha shërbimet që reklamohen.

MW nuk ka marrë përgjegjësinë për ndërhyrje dhe shërbimet që mund të ofrohen në Web nga njerëzit e tjerë apo kompani. Ajo gjithashtu nuk garanton mungesën e viruseve apo elemente të tjera në Web që mund të ndryshojnë sistemin tuaj kompjuterik. MW nuk pranon ndonjë kontraktuale ose dhimbje reumatike të personit ose kompanisë duke e bërë përdorimin e Web dhe dëmtimet e çdo lloji të shkaktuar nga viruset kompjuterike ose veprime kompjuterike të të gjitha llojet e llojeve.

MW poshtë çdo përgjegjësi për çdo dëm që mund t'i shkaktohet palëve të treta përmes paautorizuar jashtë kontrollit të MW ndërhyrje.

MW rezervon të drejtën për të bërë, në çdo kohë dhe pa njoftim, ndryshimet dhe të rejat mbi informacionet e dhëna në faqen e saj ose në konfigurim dhe prezantimi i saj, dhe për të pezulluar përkohësisht qasje në të.

Qasje në këtë faqe interneti dhe përdorimit të informacionit që përmbahet këtu është përgjegjësi e vetme e përdoruesit. MW nuk do të jetë përgjegjës për çdo pasojë ose dëmtim që mund të rezultojë nga aksesit ose përdorimit të informacionit të tillë.

Gjithashtu mos jetë përgjegjës për ndonjë gabim të sigurisë që mund të ndodhin ose për çdo dëm të shkaktuar tek Përdoruesi

5. JURIDIKSIONI DHE LIGJI NË FUQI.

Aplikueshme website content MW Legjislacioni do të jetë spanjoll dhe juridiksionin për të cilat pronari i kësaj faqe është subjekt zgjidhjen e çdo mosmarrëveshje që lind nga marrëdhënia e tij me përdoruesit është që gjykatat dhe tribunalet e Valencia, Spanjë.

6. përkthime automatike.

Shumë përmbajtja e sq.freechat20.com janë përkthyer me 'Google Translate', kështu që sq.freechat20.com nuk është përgjegjës për saktësinë e përmbajtjes. sq.freechat20.com përdor metoda të përkthimit makinë për të lehtësuar këtë faqe interneti për të sa më shumë njerëz të jetë e mundur. Çdo gjë kusht për gëzimin tuaj.

7. CHAT DHE Webcam.

Mos përdorni sq.freechat20.com në qoftë se ju jeni nën 13 vjet. Nëse jeni nën 18, të përdorin vetëm me lejen e prindërve ose kujdestarëve. Nuk ka lakuriqësi përpara, jo seksualisht bie në qafë askujt, nuk do të zbulojë informacion privat në lidhje me njerëzit e tjerë, nuk bëjnë deklarata që shpif apo dikush shpifje, nuk shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale, nuk ka ndonjë sjellje tjetër të papërshtatshme apo mënyrë të paligjshme sq.freechat20.com. Kuptoni se sjellja e njeriut është krejtësisht e pakontrollueshme, që njerëzit të gjejnë në sq.freechat20.com nuk mund të sillen siç duhet, dhe ju jeni përgjegjës vetëm për sjelljen e tyre. Përdorni sq.freechat20.com në përgjegjësinë tuaj. Shkëputje nëse dikush ju bën të ndjeheni pakëndshëm. Ju mund të mohohet qasje në sq.freechat20.com për sjellje të papërshtatshme, apo për ndonjë arsye tjetër.

Mbrojtjet e kontrollit prindëror (të tilla si hardware kompjuteri, software apo filtrim shërbimet) janë komerciale në dispozicion dhe mund t'ju ndihmojnë në kufizimin e qasjes në materialin që është e dëmshme për të miturit. Nëse jeni të interesuar për të mësuar më shumë rreth këtyre mbrojtjeve, informacion është në dispozicion në http://kids.getnetwise.org/tools/, si dhe një numër të madh të faqeve që ofrojnë informacion në lidhje me këtë lloj të mbrojtjes.

* Në sq.freechat20.com video chat është i moderuar. Megjithatë, moderim nuk është i përsosur. Ju ende mund të gjeni njerëz që sillen keq. Ata janë përgjegjës vetëm për sjelljen e tyre.

PRIVACY POLICY

MW është e angazhuar për të respektuar privatësinë e përdoruesit dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Prandaj, MINIWEBS SLU miraton masat e kërkuara nga Ligji 15/1999, i 13 dhjetor, Mbrojtja e të dhënave personale, si dhe masat e sigurisë të themeluar me Dekret Mbretëror 1720/2007 të 21 dhjetorit Rregullores ndryshues e organike, Ligji 15/1999 e 13 dhjetor për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Përdoruesit kanë dhe mund të ushtrojnë të drejtat e tyre të qasjes, korrigjim, anulimin dhe opozitës me email info@mini-webs.org

sq.freechat20.com, 2019